درباره روش های کنترل نفس خودت فکر کن و پاسخ بده

شیوه های کنترل نفس درقرآن

موضوع نفس وشیوه های کنترل ومدیریت آن موضوعی است دامنه دار ودارای ابعاد گوناگون

است به منظور آشنائی کلی از راهکارهای کنترل ومدیریت نفس در نگاه قرآن ،اجمالی از

مباحث را مرور می کنیم

تسلط بر هوای نفس

اولین قدم در کنترل نفس ،تسلط ودر اختیار گرفتن فزون طلبی های نفس است.

میل نفس و خواهش دل به کامرانی و شهوات را هوی و هوس نامند. منظور از نفس شانی از

روح انسان است که مدیریت قوای نفسانی مانند شهوت و غضب، تن و جنبه های طبیعی انسان

را به عهده دارد. اما در اغلب موارد به دلیل افزون خواهی نیروهای نفسانی و تمایل به

افراطی گری آدمی دچار شهوت و غضب مفرط و خواسته های افراطی در راستای کامیابی و لذت

طلبی و راحت خواهی می شود، که به آن هوای نفس اطلاق می گردد.

هوی در میل های مذموم و ممدوح هر دو به کار می رود اما در قرآن بیشتر در خواهش های

مذموم به کار می رود. (سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، نشر دار الکتب الاسلامیه، ج

۷، ص ۱۷۱) «وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذینَ کَذَّبُوا

بِآیاتِنا؛ و هوسهاى کسانى را که آیات ما را تکذیب کردند پیروى مکن».

(سوره انعام، آیه ۱۵۰)